Folkedans

Forside 9 Folkedans

Folkedansens historie i korte træk

Danske folkedanse er en del af en fælleseuropæisk arv og stammer fra mange forskellige steder, både geografisk og tidsmæssigt. Derfor er dansk folkedans en samling af meget forskellige danse, som hovedsageligt stammer fra tiden mellem 1750 og 1900. Det er f.eks. pardanse, kredsdanse, kvadrilledanse og rækker samt 2-parsdanse og 3-parsdanse og flere andre. Dansene udviklede sig efterhånden til mange forskellige danse med et særligt udtryk, fordi de blev brugt og udbredt af mange mennesker over hele landet i en tid, hvor man ikke havde en video at kigge efter og måtte bruge sin hukommelse når dansen skulle formidles. Nogle danse blev danset mere end andre og har været brugt gennem tiden. Mange af disse danse kunne huskes da man i begyndelsen af 1900-tallet begyndte at skrive dansene ned på basis af ældre folks hukommelse. Derfor har man i Danmark en af verdens fineste og største samlinger af dans i en folkelig tradition.

 

Standerhejsning i Sæby Folkedans

Spillemandsmusikkens historie i korte træk

Spillemænd har altid været i bevægelse. I middelalderen gik de over sø og land for at spille musik, udbrede kendskabet til instrumenterne samt overbringe nyheder.

De optrådte på torve og pladser og spillede for både rig og fattig. Deres instrumenter lignede ikke vores forfinede og dyre instrumenter i dag. De spillede bl.a. på sækkepibe, drejelire, fløjte og tromme og andet slagtøj.

Omkring år 1800 blev instrumenterne forfinede til violin, klarinet og fløjte samt nogle steder obo. Stadsmusikanter fik indflydelse på bøndernes musikvaner, så middelalderens instrumenter langsomt blev udfaset.

Spillemandsmusik er musik til folkedanse, som både går hundrede af år tilbage og som også er af nyere dato. Folkemusikken gav anledning til spillemandsmusikkens genopståen, da folkemusikken fik en opblomstring i 1970’erne. Fra de gamle spillemænds gode kontakt til de unge i denne periode, groede der en ny bevidsthed frem, hvor spillemandsmusikkens frie spil blev til inspiration for de kommende rockmusikere.
Spillemandsmusikken er levende musik, fordi den er brugsmusik.

Spiller du selv eller gerne vil lære meget mere om spillemandsmusik er spillemandskredsen lige noget for dig

Spillemandskredsen er en landsdækkende forening af amatører og professionelle musikerer, som dyrker dansk og Skandinavisk spillemands musik. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til den danske spillemandsmusik fra perioden 1740-1850 samt nyere komponeret spillemandsmusik

Se mere på www.spillemandskredsen.dk

Dansearrangement i Sæby Folkedanserforening
Dansearrangement i Sæby Folkedanserforening